EXEMPEL PÅ UPPDRAG

Community Drum&Art Circle

i samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet

Östervångsskolan

En specialskola för döva och hörselskadade barn

Här arbetar med visuell rytmik och användning av bastrummor vars frekvenser känns i hela kroppen. En fantastisk upplevelse och magi skapades med eleverna från Östervångsskolan!

Sofielundsskolan

Malmö

Med 160 barn och unga tillsammans med lärare utforskade vi samskapande, leda/följa samt allas lika värde.
Sofielundsskolan gungade och barnen stannade 2 timmar efter skoltid i full koncentration!

Rytmik som 

gemensamt språk

Ett utforskande möte mellan nyankomna och lokalbor

Genom att använda rytmiken som gemensamt språk tar vi bort alla språkbarriärer. Genom musiken lär vi oss lyssna, kommunicera, interagera på ett naturligt och grundläggande sätt. Kroppsspråk och ögonkontakt ger tydlighet och tillit.

Glokala Folkhögskolan

Tema GEMENSKAP!

Hela folkhögskolan samlades och använde rytmiken som medel för stärkt gemenskap.
Klasserna innefattade bl.a Svenska från dag 1, Hip-Hop linjen och Bild&Media.
Kollektiv Power!